JS8Call version 2.0 – public release :-)

Jordan KN4CRD – autor wspaniałego programu JS8Call udostępnił dziś jego najnowszą stabilną, oficjalną wersję. 🙂

BYGRA – Bydgoska Grupa Radiowa od zarania emisji JS8, aktywnie ją promuje i bierze udział we wszystkich testach wersji rozwojowych programu JS8Call. 🙂 🙂

Co nowego w wersji 2.0?

Transmisje mogą teraz odbywać się z trzema prędkościami: NORMAL, FAST i TURBO. Inicjujemy QSO z prędkością NORMAL i robimy upgrade do wyższych prędkości po ocenie propagacji do partnera QSO.

Tryb NORMAL – 50Hz – 16WPM – 15 sekundowa transmisja – dekodowanie do -24dB.

Tryb FAST – 80Hz – 24WPM – 10 sekundowa transmisja – dekodowanie do -20dB.

Tryb TURBO – 160Hz – 40WPM – 6 sekundowa transmisja – dekodowanie do -18dB.

Nowy dekoder MULTI może dekodować wszystkie trzy prędkości jednocześnie.

Teraz można wpisywać wiadomości podczas nadawania za pomocą nowej funkcji nagłówka wpisywania.

System powiadomień został zmodernizowany, dzięki czemu można wybrać niezależną kartę dźwiękową dla powiadomień audio.

@APRSIS – do wysyłania wiadomości do sieci zewnętrznych.

@APRSIS GRID – wyśle pozycję do APRS-IS.

@APRSIS CMD – wyśle surowy pakiet do APRS-IS.

Dodano obsługę nowych linii w wiadomościach (Shift+Enter podczas pisania).

Rozszerzony zestaw znaków zawiera wszystkie drukowane wielkie litery kodu ASCII – (A-Z 0-9 Space ./?+-`~!@#$%^&*()_=[]\{}|;’:”,<>).

Dodano częściową (wielkoliterową) obsługę znaków Latin-1 – (¡¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞ).

Wiele poprawek błędów, drobne ulepszenia funkcji i więcej: http://files.js8call.com/changelog.txt

Program JS8Call do pobrania:

http://files.js8call.com/latest.html

Przewodnik po programie:

https://docs.google.com/document/d/159S4wqMUVdMA7qBgaSWmU-iDI4C9wd4CuWnetN68O9U/edit?pli=1#heading=h.kfnyge37yfr

Bygrowicze mogą pobrać program i przewodnik bezpośrednio z naszej grupy w komunikatorze Telegram.

Gorąco zachęcamy do testów i do zobaczenia na wodospadzie programu JS8Call ! 🙂 🙂