HamNET Was potrzebuje!

Zapraszamy krótkofalowców z Bydgoszczy i okolic (ale nie tylko) 🙂 do aktywnego uczestnictwa w rozwoju sieci HamNET w naszym regionie i kraju.

Sieć HamNET istnieje dla użytkowników i jej rozwój jest uwarunkowany chęcią korzystania z niej, czyli de facto bycia jej częścią. Oferujemy pomoc w doborze oraz konfiguracji urządzeń radiokomunikacyjnych, instalacji i uruchomieniu. W sieci HamNET wszystko zależy od jej użytkowników, to użytkownicy mają wpływ na jej kształt, treści oraz dostępne usługi. Bez WAS HamNET jest uboższy o WASZE doświadczenia, WASZĄ wiedzę, WASZE umiejętności – zachęcamy gorąco do przyłączania się do sieci HamNET, gdziekolwiek tylko macie taką możliwość.

Rozwijajmy HamNET, aby mapa naszego kraju była zdecydowanie bardziej pokryta elementami infrastruktury niż jest teraz.

Wykorzystujmy sieć HamNET do tego do czego została stworzona – do łączenia krótkofalowców na całym świecie. Spróbujmy wspólnymi siłami ożywić HamNET, wprowadźmy do naszej wspólnej sieci więcej krótkofalarskiego hobby. 🙂

Uruchomiliśmy dostępne z HamNETu stacje pogodowe, serwer proxy, DX Cluster, serwer APRS, przemiennik SR2UVF, wyszukiwarkę YaCy oraz wiele innych ciekawych projektów, o których możecie przeczytać na stronie http://bydgoszcz.ampr.org która jest także dostępna z poziomu Internetu (lub http://hamnet.sp2put.pl).

Zapraszamy 🙂

  SQ2FRB & SQ2RBY