Transmisja SSTV z ISS

Dzięki międzynarodowemu eksperymentowi Inter-MAI-75, który jest kontynuacją MAI-75 i odniesieniem do 75. rocznicy powstania Moskiewskiego Instytutu Lotniczego – najbardziej prestiżowej uczelni technicznej naszych wschodnich sąsiadów i kuźni kadr inżynierskich dla radzieckich i rosyjskich programów kosmicznych,

dzisiejszego wieczoru mogliśmy pasjonować się odbiorem transmisji SSTV z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Charakterystyka promieniowania dookólnych anten pozwoliła na zdekodowanie obrazów przyzwoitej jakości.

Ponieważ wśród „Bygrowiczów” jest kilku użytkowników radia Yaesu FT-991/A, poniżej zamieszczamy przykład konfiguracji programu MMSTV.

Przelot ISS o godz. 17:30

Przelot ISS o godz. 19:05

Przy okazji wieczornego spotkania na „Bygrowej” QRG: 144,575 FM DCS 654, zmieniliśmy ustawienia radia przy nadawaniu SSTV na „zwykłe FM” – nie „Data”. Pozwala to na prowadzenie korespondencji głosowej i załączanie TX w programie MMSSTV bez pamiętania o zmianie modulacji – wpływ na jakość obrazu w paśmie 2m jest niezauważalny, a komfort pracy się zwiększył. 🙂

Transmisja testowa – odebrał Marcin SP2SJ – interface USB – program MMSSTV

Transmisja testowa – odebrał Robert SP2ROB – interface akustyczny – android

Transmisja testowa – odebrał Sławomir SP2ST – interface USB – program MMSSTV