Kodeks Honorowy Radioamatora

Oryginalna wersja autorstwa Paula Segala W9EEA opracowana w 1928 roku.

The RadioAmateur is:
Considerate… never knowingly operates in such a way as to lessen the pleasure of others.
Loyal… offers loyality, encouragement and support to other amateurs, local clubs, and his or her national radio amateur  association.
Progressive… with knowledge abreast of science, a well-built and efficient station andoperation above reproach.
Friendly… slow and patient operating when requested; friendly advice and counsel to the beginner; kindly assistance, cooperation and consideration for the interest ofothers. These are the hallmarks of the amateur spirit.
Balanced… radio is an avocation, never interfering with duties owed to family, job,school, or community.
Patriotic… station and skill always ready for service to country and community.

W Polsce przyjęła się wersja przygotowana przez Armanda SP3QFE.

  1. Krótkofalowiec jest taktowny i dżentelmeński. W swoich działaniach nigdy nie uczyni czegoś, co mogłoby sprawić komuś krzywdę i odebrać radość z uprawiania wspólnego hobby.
  2. Krótkofalowiec jest oddany swojemu umiłowanemu hobby, przy czym wspiera innych podobnych entuzjastów radia w kraju i na świecie. Jest także lojalny wobec krajowego stowarzyszenia krótkofalowców oraz IARU – Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej.
  3. Krótkofalowiec jest postępowy. Swoją radiostację utrzymuje na najwyższym poziomie technicznym w sposób gwarantujący jej prawidłową i efektywną pracę. Dzięki temu jego praca w eterze jest bez zarzutu. Jest przy tym otwarty na wszelkie nowości z dziedziny technicznej i operatorskiej.
  4. Krótkofalowiec jest koleżeński. Zawsze chętnie służy życzliwą radą i pomaga innym w rozwiązywaniu problemów. Jest uczynny, cierpliwy i darzy szacunkiem innych krótkofalowców.
  5. Krótkofalowiec jest rozważny. Pamięta, że krótkofalarstwo to tylko jego hobby, które nigdy nie może kolidować z obowiązkami wobec rodziny, szkoły, pracy i społeczeństwa.
  6. Krótkofalowiec jest patriotą. Musi pamiętać, że jego wiedza, umiejętności operatorskie i stacja radiowa zawsze mogą być przydatne dla kraju i społeczeństwa.

Powyższe zasady zostały twórczo rozwinięte w dokumencie Johna Devoldere ON4UN i Marka Demeulemere ON4WW;  tłum. Wiesława Wysockiego SP2DX „Etyka i procedury operacyjne dla krótkofalowców”.