BGR – o nas

Wywodzimy się i czerpiemy z dorobku Akademickiego Klubu Krótkofalowców SP2PUT i Radioklubu Bydgoskiego SN2RB. Czasami trzecia litera „R” w skrótowcu BGR, żartobliwie rozszyfrowywana jest jako „Rebelianci”. 😉 W krótkofalarskim środowisku mówi się o nas: „To ci od telefonów i anten” – nowoczesny smartfon  /bez połączenia z siecią GSM/ to dla nas podręczne narzędzie komputerowe i ważny element łączności radiowej przy wykorzystaniu technik słabych sygnałów, szczególnie w łączności kryzysowej.

Nie mamy formalnej struktury, lecz przyszli członkowie powinni zyskać akceptację przynajmniej dziesięcioosobowego grona „Ojców Założycieli”. 🙂

W codziennych spotkaniach i testach wykorzystujemy częstotliwość 144,575 MHz FM w paśmie 2 m. Używamy cyfrowej blokady szumów DCS 654.

Na pasmach KF+ /od 160 do 6 m/ najczęściej można nas spotkać w zakresach przewidzianych dla łączności cyfrowych. 🙂

Efektywność testów i prób łączności znacznie wzrasta dzięki bieżącym wideo i audio konsultacjom w komunikatorach Telegram i Hangouts. Często testy mają charakter międzynarodowy – ściśle współpracujemy z kolegami z innych krajów. Rezultaty każdej próby analizowane są na żywo… 🙂  Komunikatory pełnią także istotną funkcję afiliacyjną – tworzymy grupę przyjaciół. 🙂 🙂

Jesteśmy dostępni w sieci AmprNET / HamNET.  🙂 🙂
http://bygra.ampr.org/
http://bydgoszcz.ampr.org/